Turun Vamoksen Mindset -tiimistä terve!

Turussa Mindset on pyörähtänyt käyntiin kesän alussa ja Mindsetissa meitä on kaksi valmentajaa; Johanna ja Auli. Mindset pitää sisällään yksilö- ja ryhmävalmennusta, joissa pyritään vahvistamaan nuoren omia voimavaroja. Tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa. Mindsetissä pyritään tavoittamaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia 16-29 -vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja ovat olemassa olevien palveluiden ulkopuolella.

Kesän ajan olemme tavanneet nuoria yksilövalmennuksen tiimoilta joko nuoren kotona, Vamoksella tai jossain muualla. Mindsetin erityispiirteenä onkin kotiinvietävä yksilövalmennus. Yksilövalmennuksessa toimintatavat sovitaan yhdessä nuoren kanssa hänen tarpeidensa mukaisesti ja työskentely perustuu nuoresta itsestä lähtöisin oleviin tavoitteisiin ja vahvuuksiin.

Syyskuun alussa pyörähtää käyntiin Mindset -ryhmävalmennus, joka on kahtena päivänä viikossa kolme tuntia kerrallaan. Ryhmänohjaajina pyörivät samat valmentajat Johanna ja Auli kuin yksilövalmennuksenkin parissa. Syksyn ohjelman suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja ryhmäkertojen tulevat teemat jo tiedossa. Mukaan mahtuu arjen sujuvuuteen, omaan hyvinvointiin ja tulevaisuuden haaveisiin liittyviä teemoja.