Vamos 1

Vamos Turku

Turussa Vamos on tarkoitettu 12-29-vuotiaille turkulaisille nuorille, jotka haluavat ja tarvitsevat tukea ja valmennusta nykyisessä elämäntilanteessaan. Palvelun päätavoitteena on tukea nuoren kiinnittymistä koulunkäyntiin tai opiskeluun sekä rakentaa kestävää polkua työelämään - yhdessä nuoren kanssa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa nuoren arjenhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta.

Kuka meille voi tulla?

Vamoksen toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja nuorelle maksutonta: motivaatio pohtia omaa tulevaisuutta riittää, eikä Vamokseen tarvita lähetettä. 

Mitä meillä tehdään?

Jokaisen nuoren kanssa suunnitellaan yhdessä Vamoksen palvelujen sisältö ja kesto. Lähtökohtana ovat nuoren yksilölliset tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Kaikki Turun toimintojen kuvaukset voit lukea täältä.

Yksilövalmennuksessa työskennellään nuorien omien vahvuuksien ja tavoitteiden pohjalta. Yksilövalmentajan tehtävänä on kulkea rinnalla tukien nuoren omaa toimijuutta. Tilanteen mukaan toimitaan aktiivisesti yhteistyössä nuoren muun verkoston kanssa ja jalkaudutaan esimerkiksi nuoren kotiin tai nuoren kanssa virastoihin, verkostoihin tai vapaa-ajan toimintoihin.

Ryhmävalmennus on tavoitteellista työskentelyä ryhmän ikätason ja tarpeiden pohjalta. Ryhmävalmennuksen avulla vahvistetaan muun muassa nuoren vuorovaikutustaitoja, elämänhallintaa, minäkuvaa ja toimintakykyä koulussa tai opiskeluissa. Samalla autetaan nuorta rakentamaan kestäviä tulevaisuudensuunnitelmia ja löytämään voimavaroja niiden toteuttamiseksi. Jokaisella ryhmäläisellä on mahdollisuus myös yksilövalmennukseen.

Yhteisövalmennuksen tarkoitus on vaikuttaa nuoren jo olemassa oleviin sosiaalisiin toimintaympäristöihin, kuten koululuokkaan. Tavoitteena on tukea ryhmän toimimista yhdessä ja yksilöä vertaisryhmässä. Yhteisövalmennus on suunnattu kouluille ja ne toteutetaan yhteistyössä koulun kanssa. Tällä hetkellä yhteisövalmennuksia on tarjolla kaksi: Tulevaisuus -työpaja ja Yhteen hiileen -työpaja. 

Vamoksen kanssa samoissa tiloissa toimii myös pop-up-palveluina asumisneuvontaa sekä seksuaaliterapeutin ja psykiatrisesti suuntautuneen sairaanhoitajan palvelut. Nämä palvelut ovat myös Vamoksen nuorten käytettävissä. 

Missä me ollaan?

Vamos sijaitsee Turun keskustassa kävelykadulla osoitteessa Yliopistonkatu 25 A 4. krs. Sisäänkäynti on kävelykadulta Yliopiston Apteekin vierestä. Samasta kerroksesta löydät myös Turun Ohjaamon.

Mikäli meille tuleminen tuntuu hankalalta, voimme sopia tapaamisen myös lähelle kotia, koulua tai muuhun mukavalta tuntuvaan paikkaan. Kulkureitti Vamokseen ei valitettavasti ole esteetön, mutta asenteemme on. Vamoksen työntekijät jalkautuvat, joten tapaamiset voidaan järjestää muualla sopivassa paikassa. 

Miten meihin saa yhteyden?

Meille voi soittaa, laittaa sähköpostia tai heittää viestillä vaikka Vamos Turun Facebook-sivun kautta. Yhteyttä voi ottaa myös yhteydenottolomakkeella, joka löytyy tästä.

Vamos Turun toimintaa rahoittavat Turun kaupunki ja Me-säätiö.

Nuoren ohjaaminen Vamoksen toimintaan  

  1. Kerro nuorelle toiminnasta.

  2. Keskustele nuoren vanhempien kanssa asiasta.

  3. Ohjaa vanhempia/nuorta ottamaan yhteys Vamokseen tai pyydä heiltä suostumus ja ota itse yhteyttä.

  4. Vamoksen työntekijä sopii aloitustapaamisen nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa, myös ohjaava taho voi olla mukana tapaamisessa.

 Vamos - tukea, toimintaa ja tavoitteita!

Vamos Turku Facebookissa

Turun Vamoksen Mindset -tiimistä terve!

Turussa Mindset on pyörähtänyt käyntiin kesän alussa ja Mindsetissa meitä on kaksi valmentajaa; Johanna ja Auli. Mindset pitää sisällään yksilö- ja ryhmävalmennusta, joissa pyritään vahvistamaan nuoren omia voimavaroja. Tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa. Mindsetissä pyritään tavoittamaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia 16-29 -vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja ovat olemassa olevien palveluiden ulkopuolella.

Kesän ajan olemme tavanneet nuoria yksilövalmennuksen tiimoilta joko nuoren kotona, Vamoksella tai jossain muualla. Mindsetin erityispiirteenä onkin kotiinvietävä yksilövalmennus. Yksilövalmennuksessa toimintatavat sovitaan yhdessä nuoren kanssa hänen tarpeidensa mukaisesti ja työskentely perustuu nuoresta itsestä lähtöisin oleviin tavoitteisiin ja vahvuuksiin.

Syyskuun alussa pyörähtää käyntiin Mindset -ryhmävalmennus, joka on kahtena päivänä viikossa kolme tuntia kerrallaan. Ryhmänohjaajina pyörivät samat valmentajat Johanna ja Auli kuin yksilövalmennuksenkin parissa. Syksyn ohjelman suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja ryhmäkertojen tulevat teemat jo tiedossa. Mukaan mahtuu arjen sujuvuuteen, omaan hyvinvointiin ja tulevaisuuden haaveisiin liittyviä teemoja.

 

 

Toimintaa Turussa