Olkkari - Vamos Kuopio

Vamos Kuopio

Vamos Kuopio tarjoaa yksilöllistä tukea kuopiolaisille 16-29-vuotiaille nuorille, jotka etsivät vielä suuntaansa kohti työ- tai opiskeluelämää.

Matalan kynnyksen valmennusta ja ohjausta 
Matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalvelut tukevat nuoren kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tuemme nuorta esimerkiksi arjenhallinnassa, hyvinvoinnin kohentamisessa, sosiaalisissa suhteissa, opiskelussa, itsenäistymisessä sekä kestäville opiskelu- ja työpoluille siirtymisessä.

Yksilövalmennuksessa nuori saa valmentajan, joka kulkee rinnalla ja tukee nuoren vahvuuksia. Valmennuksen sisältö määritellään yhdessä nuoren kanssa, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti muiden nuoren verkostojen kanssa. 

Ryhmävalmennus lähtee nuoren tarpeista. Tavoitteellinen työskentely ryhmissä voi keskittyä esimerkiksi vuorovaikutustaitojen, minäkuvan, elämänhallinnan tai toimintakyvyn edistämiseen.

Mindset-valmennus on kotiin vietävää yksilövalmennusta tai pienryhmävalmennusta nuorille, joilla on haasteita kotoa lähtemisessä, palveluihin kiinnittymisessä ja mielen hyvinvoinnissa.

Intensiivisessä uravalmennuksessa nuorta tuetaan kohti opintoja ja työelämää. Valmennus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista.

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille-toiminnasta nuori saa tukea osallisuuteen, arkeen ja palveluiden käyttöön. Samalla edistetään nuoren pääsyä koulutukseen ja työhön. 

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Ohjaus- ja neuvontapalveluissa ratkomme yhdessä nuoren akuuttia tuen tarvetta ja ohjaamme nuoren tarvitsemaansa palveluun. Neuvonta on avoinna arkisin klo 10-15, puh. 050 505 7620.

Vamokselle on helppo tulla
Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Toimintaan ja ryhmävalmennuksen sisältöihin voi tutustua Vamos Kuopion Facebook sivulla.

Vamos Kuopion työntekijöihin saa yhteyden soittamalla, sähköisellä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai viestillä Facebookin kautta. Tapaaminen järjestyy soittamalla ohjaus- ja neuvontapalvelun puhelinnumeroon 050 505 7620. Meidät löytää Kuopion keskustasta, osoitteesta Sepänkatu 9, 1 krs. 

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä miten voimme olla avuksi.


Vamos Kuopion toiminta toteutuu Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen (STM) rahoituksella. Lisäksi toimintaa rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Kuopion kaupunki. 

Vamos Kuopio Facebookissa

Hyva kuva

Kuopion Vamoksen ovet avautuivat

Nuoret vastaanottivat yli sata Vamoksesta kiinnostunutta toukokuun avajaisissa. Koko Vamoksen porukka oli valmistellut tapahtumaa useiden viikkojen ajan. Vielä muutama kuukausi sitten tyhjyyttään kaikuneet tilat olivat nyt saaneet nuorten toimesta uuden ilmeen ja kalustuksen.

kupion vamostyyppi veera

Vamos-tyypit: Veera

Vamos-tyypit -blogisarjassa esitellään Vamokselle tärkeimpiä tyyppejä - meidän nuoriamme. Haastatteluvuorossa on nyt Kuopion Vamoksen Veera.