Siisi

Vamos Blogi: Sosiaalisen vahvistamisen käsite herätti uteliaisuuden ja vei mukanaan

Voin huokaista helpotuksesta, kun vuoden pituinen urakka on nyt takana. Tutkimuksellinen kehittämistyöni on valmis ja ylemmän ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlat juhlittu. Kiinnostus sosiaalisen vahvistamisen käsitettä kohtaan heräsi, koska toimin Vamoksessa kuntouttavan työtoiminnan valmentajana. Tämän valmennuksen tavoite on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten koko elämäntilanteen kartoitus sekä elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistaminen.

Sosiaalisen vahvistamisen taustojen selvittely vei minut tarkastelemaan nuorisolakia, jossa käsite mainitaan. Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki § 1). Hienoa oli se, että lakitekstin mukaan sosiaalisen vahvistamisen -käsite voisi korvata syrjäytymisen ehkäisy -käsitteen. Sana syrjäytynyt on mielestäni aina ollut nuoria leimaava ja marginaaliin asettava – jollakin tavalla syyttävä.

Sosiaalisen vahvistamisen aiheeseen tutustuminen vakuutti minut siitä, että tässä voisi olla se viitekehys, joka raamittaisi Vamoksessa tehtävää työtä sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi. Vuoden 2016 alussa sain työyhteisöni vakuuttuneeksi aiheen sopivuudesta tutkimukselle ja keväällä toteutin Vamoksen työntekijöille kyselytutkimuksen sosiaalisesta vahvistamisesta. Selvitin tutkimuksessani mitä sosiaalinen vahvistaminen on Vamoksessa, miten sitä toteutetaan ja miten sitä voitaisiin edelleen kehittää.

Tutkimuksen teko oli antoisa prosessi kaiken kaikkiaan. Analyysi ja tutkimuksen tulosten auki kirjoittaminen on tuonut näkyväksi sen kuinka Vamoksessa nuoret ovat aidosti työn keskiössä ja kuinka sosiaalinen vahvistaminen toteutuu asiakaslähtöisyyden kautta. Helsingin Diakonissalaitoksen arvopohjainen strategia huokuu läpi työntekijöiden vastauksista – toimintamme perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen ja kristilliseen lähimmäisenrakkauteen. Voin ylpeänä todeta, että Vamoksen sosiaalinen vahvistaminen on välittävää kohtaamista nuorilähtöisyys toiminnan arvoperustana.

Seuraava lainaus on erään työntekijän vastaus tutkimuksen kysymykseen: Mitä työkaluja, toimintamalleja tai hyviä käytäntöjä käytät, että nuori sosiaalisesti vahvistuu?

"Tärkeimpänä kuitenkin ehkä se, että kohtaan hänet tasavertaisena tyyppinä, ikään kuin yhteistyökumppanina, jonka kanssa teemme yhteistä toimintasuunnitelmaa, nauramme maailman mielettömyydelle, iloitsemme onnistumisista ja hämmästelemme elämän monimuotoisuutta."

- Siisi Hirvikoski, Vamos Helsinki

Kirjoittaja toimii ryhmävalmentajana Vamos Herttoniemessä. Siisin YAMK opinnäytetyö "Välittävää kohtaamista nuorilähtöisesti: Sosiaalinen vahvistaminen Vamoksessa" on luettavissa osoitteessa http://theseus.fi/handle/10024/118940.