Vamos Urapalvelut Helsinki

Nuorille

Vamos Urapalvelut tarjoaa uravalmennusta vamosnuorille. Valmennuksemme on nuorille vapaaehtoista ja ainoa kriteeri sen aloittamiseksi on motivaatio ja into siirtyä työelämään. Uravalmennus aloitetaan alkukartoituksella, jonka jälkeen nuoren kanssa tehdään yksilöllisesti räätälöity valmennussuunnitelma nuoren omien toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Valmennuksen tarkoituksena on löytää jokaiselle nuorelle työ nuorta itseään kiinnostavalta alalta ja tarjota tukea omien ammatillisten unelmien saavuttamisessa.

Työnantajille

Vamos Urapalvelut tekee monipuolista yhteistyötä eri alojen työnantajien kanssa. Yrityksillä ja työnantajilla on useita tapoja osallistua toimintaamme. Työkokeilu- ja työpaikkojen tarjoamisen lisäksi työnantajat voivat jakaa osaamistaan vamosnuorille tai järjestää vaikkapa yritysvierailun omaa alaansa vielä etsiville nuorille. Ideoimme mielellämme kaikille osapuolille antoisan tavan osallistua nuorten työllistymisen tukemiseen.

Vamos Urapalvelut Helsinki

Vamos Urapalvelut on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaa toimintaa. Nuorten uravalmennuksen lisäksi kehitämme jatkuvasti uusia ja raikkaita nuorten työllistymistä tukevia malleja ja toimintatapoja. Aiemmin luotua nuorten vertaistyöllistymisen mallia jatkokehittämällä tarjoamme samassa elämäntilanteessa oleville nuorille vertaistukea työllistymiseen ja mahdollisuuksia ammatilliseen verkostoitumiseen jo ennen työelämään siirtymistä.

Vuoden 2017 aikana koulutamme myös Vamoksen työnantajamentoreita, jotka tukevat uravalmennuksessa olevia nuoria saavuttamaan ammatillisia tavoitteitaan. Laajennamme säännöllisesti työnantajakumppanien verkostoamme ja tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja osallistua toimintaamme. Vamos Urapalveluissa kehitettyä uravalmennuksen työotetta ja valmennusmenetelmiä levitetään myös muille vamospaikkakunnille.

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä!