Osallisuuden polku kadet vari

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksessa on käynnistynyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja STM:n kolmivuotisella (2016–2019) rahoituksella valtakunnallinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa.

Asiakastyö

Hankkeen kohderyhmänä ovat Turussa 12–29 vuotiaat ja Helsingissä ja Kuopiossa 16-29 vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka kuuluvat niihin paikallisiin maahanmuuttajaryhmiin, joiden riski joutua ja jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on suurin. 

  • Hankkeen tavoittamat nuoret saavat hankkeen työntekijästä oman työntekijän. Tavoitteena on, että nuoren sosiaalinen osallisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi vahvistuu sekä intensiivisellä yksilövalmennuksella että saattamalla nuori tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Lisäksi tavoitteena on edistää nuoren pääsyä koulutukseen ja työhön.
  • Hankkeessa tavoitetaan kulttuurisia portinvartijoita esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen, kulttuuriyhdistysten sekä maahanmuuttajien yritystoiminnan avulla. Jokainen nuori on täten myös portinavaajaroolissa, koska heidän kautta avautuu mahdollisuus löytää lisää samasta kulttuurista tulleita kohderyhmään kuuluvia nuoria.
  • Hankkeen tavoittamista nuorista kootaan paikalliset työryhmät, jotka ovat osaltaan kehittämässä uutta mallia.

Uusi malli ja käsikirja

Hankkeen tuloksena syntyy kansallisesti skaalattavissa oleva julkisen ja kolmannen sektorin yhteinen työmuoto, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevat 12-29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa.

Lisäksi hankkeesta tullaan julkaisemaan käsikirja uudesta työmuodosta. Käsikirja hyödyntää olemassa olevaa tutkimusta ja tilastoja maahanmuuttajataustaisista nuorista ja heidän kanssaan tehtävästä työstä. Käsikirja tarjoaa muille toimijoille mahdollisuuden soveltaa Helsingin Diakonissalaitoksen kehittämää mallia.

Työskentely on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä projektityöntekijöihin.

Yhteydenotto

Tällä lomakkeella voit ottaa yhteyttä - Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille hankkeen työtekijöihin. Sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Huomioithan, että toimintatapoihimme ei kuulu yhteyden ottaminen nuoreen ilman hänen lupaansa. Voit ottaa kaikkiin työntekijöihin suoraan yhteyttä myös puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia.

Valitse alta mihin Vamokseen haluat olla yhteydessä:

Tähän voit kertoa omin sanoin miksi otat Vamokseen yhteyttä:

Kerro meille vielä miten saamme sinuun yhteyden:

Nimi
Sähköposti
Puhelin