TT vapaaehtoiset

Taloustaitohanke

Taloustaitohanke kehittää ja vahvistaa nuorten rahankäytön taitoja. Pankkien koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat nuorille taloustaitotuokioita. Kohderyhmänä ovat 16-29 -vuotiaat nuoret. Hanke pyrkii tavoittamaan erityisesti taloudenhallinnan vaikeuksien riskiryhmiä.

Tietoa, tukea ja rohkaisua

Talousneuvonnan tavoitteena on paitsi jakaa tietoa, myös vahvistaa nuorten tulevaisuuden uskoa. Nuori saa tilaisuuden pohtia omia rahaan liittyviä asenteitaan ja vahvistaa oman taloudenhallinnan taitojaan ammattilaisten tukemana.

Pankkilaisten ja nuorten kohtaamisissa painotetaan arvostavaa vuorovaikutusta, toiminnallisuutta, konkreettisuutta sekä keskustelua kannustavassa ilmapiirissä. Vapaaehtoiset saavat tapaamisten tueksi koulutuksen sekä tukimateriaalin.

Pankkien yhteinen yhteiskuntavastuuteko

Pankkien yhteinen taloustaitohanke alkoi keväällä 2013 osana tasavallan presidentin käynnistämää lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevää hanketta. Erinomaista palautetta saanutta hanketta jatkettiin vuonna 2016 Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoimana. Hankkeessa ovat mukana Danske Bank, Nordea sekä OP-ryhmän osuuspankit. Pankkikonsernit antavat hankkeeseen työntekijöidensä työaikaa pro bono ja tukevat toimintaa taloudellisesti. Kehittämistä ja koordinointia rahoittaa myös kaudella 2016-2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Taloustaitohanke toimii valtakunnallisesti. Keväällä 2017 mukana ovat seuraavat paikkakunnat: Turku, Tampere, Kuopio, Vaasa, Oulu, Joensuu, Lahti, Jyväskylä, Rovaniemi, Hämeenlinna ja pääkaupunkiseutu. Seuraavat pakkien vapaaehtoisten koulutukset käynnistyvät tammi-helmikuussa ja nuorisotyön ryhmien taloustuokiot toteutetaan maalis-toukokuussa.

Jos työskentelet nuorten kanssa ja toivot omalle ryhmällesi pankkihenkilöiden vetämää talousaito-opetusta, katso täältä lisätietoja. Pankkikonsernien työntekijät saavat lisätietoa hankkeesta oman työnantajansa kautta.

Hankkeessa mukana olleiden kokemuksia

”Talousneuvonnalle oli selkeästi tarvetta ja nuoret arvostivat, että kävimme heitä tapaamassa. Itselle tuli sellainen olo, että on saanut auttaa.” – Pankin työntekijä

”Asia tulee erilailla esille kun kertojina ovat asiantuntijat verrattuna starttipajaohjaajiin.”
- Nuorisotyön yhteyshenkilö

”Mietin tarkemmin, mihin käytän rahaa, ja tarvitsenko kaikkea mitä ostan.” – Nuori