TT vapaaehtoiset

Taloustaitohanke

Taloustaitohanke kehittää ja vahvistaa nuorten rahankäytön taitoja. Pankkien koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat nuorille taloustaitotuokioita. Toimintamalleina ovat nuorten ryhmille suunnatut taloustaito-opetuskokonaisuudet sekä kahdenkeskinen yksilömentorointi. Kohderyhmänä ovat 16-29 -vuotiaat nuoret. Hanke pyrkii tavoittamaan erityisesti taloudenhallinnan vaikeuksien riskiryhmiä.

Tietoa, tukea ja rohkaisua

Talousneuvonnan tavoitteena on paitsi jakaa tietoa, myös vahvistaa nuorten tulevaisuuden uskoa. Nuori saa tilaisuuden pohtia omia rahaan liittyviä asenteitaan ja vahvistaa oman taloudenhallinnan taitojaan ammattilaisten tukemana.

Pankkilaisten ja nuorten kohtaamisissa painotetaan arvostavaa vuorovaikutusta, toiminnallisuutta, konkreettisuutta sekä keskustelua kannustavassa ilmapiirissä. Vapaaehtoiset saavat tapaamisten tueksi koulutuksen sekä tukimateriaalin.

Pankkien yhteinen yhteiskuntavastuuteko

Pankkien yhteinen taloustaitohanke alkoi keväällä 2013 osana tasavallan presidentin käynnistämää lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevää hanketta. Erinomaista palautetta saanutta hanketta jatkettaan vuosittain tehtävällä päätöksellä Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoimana. Hankkeessa ovat mukana Danske Bank, Nordea sekä OP-ryhmän osuuspankit. Pankkikonsernit antavat hankkeeseen työntekijöidensä työaikaa pro bono ja tukevat toimintaa taloudellisesti.

Taloustaitohanke tavoittaa valtakunnallisesti laajan joukon nuoria vuosittain. Vuonna 2017 ryhmämuotoiseen taloustaito-opetukseen on osallistunut 86 nuorten ryhmää, joiden kautta nuoria on tavoitettu arviolta 1150. Raha-Amigo on ensimmäisenä toimintavuotenaan auttanut jo useampaa kymmentä nuorta ratkaisemaan taloudenhallinnan pulmia. Pankkien vapaaehtoisia osallistui hankkeeseen vuoden aikana yhteensä 296.

Toteutus

Taloustaitohanke toimii valtakunnallisesti. Keväällä 2018 mukana olevat paikkakunnat tarkentuvat loppuvuodesta. Seuraavat pakkien vapaaehtoisten koulutukset käynnistyvät helmikuussa ja nuorisotyön ryhmien taloustuokiot sekä Raha-Amigo -mentorointi toteutetaan maalis-toukokuussa.

Jos työskentelet nuorten kanssa ja toivot omalle ryhmällesi tai omalle nuorellesi pankkihenkilöiden tarjoamaa talousaito-opetusta, katso täältä lisätietoja. Pankkikonsernien työntekijät saavat lisätietoa hankkeesta oman työnantajansa kautta.

Materiaalikoulutuksia ammattilaisille

Hanke järjestää vapaaehtoisten koulutuskiertueen ohessa myös materiaalikoulutuksia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Katso lisätietoja tulevista koulutuksista täältä.

Hankkeessa mukana olleiden kokemuksia

”Talousneuvonnalle oli selkeästi tarvetta ja nuoret arvostivat, että kävimme heitä tapaamassa. Itselle tuli sellainen olo, että on saanut auttaa.” – Pankin työntekijä

”Asia tulee erilailla esille kun kertojina ovat asiantuntijat verrattuna starttipajaohjaajiin.”
- Nuorisotyön yhteyshenkilö

”Mietin tarkemmin, mihin käytän rahaa, ja tarvitsenko kaikkea mitä ostan.” – Nuori