vamosnuoretluottamus

Vamosblogi: Luottamus vaikuttavan työskentelyn ytimessä

Vamos-palveluiden piirissä olevilla nuorilla on usein taustallaan kokemuksia, jotka ovat horjuttaneet luottamusta toisiin ihmisiin, julkiseen valtaan ja ympäröivään yhteiskuntaan. Suurella osalla on kokemuksia esimerkiksi kiusaamisesta ja epäonnistuneista viranomaiskohtaamisista. Erityisesti luottamusvajetta ovat aiheuttaneet tilanteet, joissa heitä ei ole kohdattu tasavertaisina ihmisinä, vaan erilaisten toimenpiteiden kohteina. Nuoret eivät koe identiteettinsä rakentuvan esimerkiksi tautiluokituksen tai työmarkkinastatuksen pohjalle. Kyse ei ole siitä, että palvelut olisivat huonoja tai ammattilaiset eivät osaisi hommiaan. Eniten tukea tarvitsevien osalta palveluiden rakenteellinen toimintalogiikka ei vain riittävästi tue luottamuksen rakentumista resurssien tai työmuotojen osalta.

Vamos ja sen vaikuttavuus kytkeytyvät vahvasti luottamuksen eri ulottuvuuksiin ja erityisesti luottamuksen kokemuksessa tapahtuviin muutoksiin. Vuonna 2016 Vamos toiminnassa päättäneiden keskuudessa toteutetun kyselyn mukaan 98 % nuorista luottaa Vamoksen työntekijöihin. Korkea tulos on mahdollinen siksi, että työskentely on aidosti nuorilähtöistä ja valmennuksissa ollaan läsnä sekä ihmisinä että ammattilaisina. Valmennuksessa ei lähdetä hoitamaan tiettyä vaivaa tai ratkaisemaan vain tiettyä ongelmaa, vaan nuoren tilannetta ja tulevaisuutta käsitellään kokonaisuutena, yhdessä. Ammatillisessa työskentelyssä luottamus voi rakentua vain siten, että kumpikin osapuoli antaa jotakin yhteiseen vuorovaikutussuhteeseen.

Vamos tarjoaa nuorille yhteisöllisen erilaisista työmuodoista rakentuvan kehikon, jossa hänen unelmiinsa ja tavoitteisiinsa keskitytään. Valmennuksessa lähdetään ensin rakentamaan luottamuksellista suhdetta nuoren ja työntekijän välille. Tämä mahdollistaa emotionaalisen yhteyden rakentumisen ja kiinnittymisen valmennukseen. Turvallisessa vuorovaikutussuhteessa tavoitteiden asettaminen ja muista palveluista hyötyminen mahdollistuu. Kyse ei ole pelkästään vuorovaikutuksesta ja usein tarvitaankin konkreettista tukea esimerkiksi toimeentulon tai asumisen järjestämisessä ja yhteistyön rakentamisessa julkisiin palveluihin. Tuloksia saavutetaan, kun tukipalvelut toimivat tiiviisti yhdessä ja täydentävät toisiaan. Vuonna 2016 toteutetun kyselyn mukaan toiminnassa päättäneistä nuorista 79 % koki, että heidän kykynsä käyttää muita tarvitsemiaan palveluita on parantunut. Kiinnittyminen ja luottamuksen kokemus voivat yleistyä, kun nuori saa riittävästi vahvistavia kokemuksia ja hänen asiansa menevät eteenpäin.

Luottamuksen lisääntyminen ympäröivään yhteiskuntaan ja tukipalveluihin ei yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan luottamuksen vahvistumista suhteessa vertaisiin, muihin samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin. Vamos järjestää kuudella paikkakunnalla ryhmävalmennusta, vertaistukeen ja arvostavaan dialogiin perustuvaa tavoitteellista työskentelyä. Valmennuksessa vahvistetaan arjen sujuvuutta, elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta. Samalla rakennetaan keskinäistä luottamusta, luodaan kestäviä tulevaisuudensuunnitelmia ja löydetään voimavaroja niiden toteuttamiseksi. Yhteisten kokemusten jakaminen lisää ymmärrystä omasta tilanteesta ja auttaa hahmottamaan omaa polkua elämässä eteenpäin.

Vamoksen nuoret ovat mukana SuomiAreenalla 14.7. klo 11.45-13.00 keskustelemassa luottamuksesta Helsingin Diakonissalaitoksen tilaisuudessa MasterChef Social – Yhteiskunnallinen kokkikisa luottamuksen lisäämiseksi (Kaupungintalon piha). Keskustelua voi seurata livenä Maikkarin katsomosta ja osallistua somessa #luottamus. Lisätietoja: https://www.hdl.fi/fi/hdl150/2527

Vesa Sarmia, Vamos palvelut

Kirjoittaja työskentelee yksikön johtajana Vamos nuorten palveluissa, vastuualueenaan Vamokset Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa sekä Vamos palveluiden toteutettaman Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen koordinointi.