Vamos_3.jpg

Nuorille yhä vaikuttavampaa tukea - STM myönsi avustuksia nuorten koulutus- ja työelämävalmennukseen 

Nuoria tuetaan jatkossa yhä vaikuttavammin. STM on myöntänyt reilun 2,5 miljoonan euron avustuksen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hankkeelle, joka vahvistaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen toteuttaa Vamos-palvelut.

Neljän maakunnan alueella toteutettava hanke tarttuu erityisesti niiden nuorten tilanteeseen, jotka eivät saa mistään apua. 

"Uutena hankkeeseen tuodaan Vamos Mindset -toiminta. Se pureutuu riskiryhmään kuuluvien nuorten tavoittamiseen. Nämä nuoret eivät tällä hetkellä saa apua tilanteeseensa", kertoo Sari Nyberg, nuorten palvelualuejohtaja. 

Mindsetissä nuoren kanssa työskentely aloitetaan kotivalmennuksesta, ja tavoitteena on, että nuori kiinnittyy vertaistuelliseen ryhmävalmennukseen. Toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä julkisten sote-palveluiden kanssa. 

"Tavoitteena on, että nuoren toimintakyky vahvistuu. Vasta sen jälkeen koulutukseen tai työhön jatkaminen on mahdollista."

Yhteistyöstä voimaa nuorten tukemiseen

Avustus on osa Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta, jonka tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava, eri palvelu- ja tukijärjestelmien yhteistoiminta. Sen sijaan, että nuori hakisi apua eri paikoista ja useilta ammattilaisilta, nuoren tarpeisiin pyritään vastaamaan yhdeltä luukulta, kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. 

Hankkeessa parannetaan alueellisia yhdessä tekemisen toimintamalleja ja yhdistetään hyvät käytännöt. Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos vahvistaa hankkeessa nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia tiiviissä yhteistyössä muun muassa Oulun Diakonissalaitoksen, kuntien ohjaamoiden tai ohjaamotyyppisten toimintojen, sote-palveluiden ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Palvelut rakennetaan paikkakuntien tarpeiden mukaisesti. Hanke toimii vuosina 2017–2018 Helsingissä, Espoossa, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa.

Kaksiosaisesta hankkeesta ensimmäinen keskittyy päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten tavoittamiseen sekä kotoa aloitettavaan valmennukseen. Toisessa osassa tavoitteena on vahvistaa nuoren koulutus- ja työelämävalmiuksia. Toiminnan hyvinvointi- ja kustannusvaikuttavuutta mitataan ja nuorten jatkopolkuja seurataan. Hankkeessa valmistaudutaan myös sote-uudistukseen kehittämällä poikkihallinnolliset alueelliset toimintamallit.

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentamista ja työllistymistä. Lisäksi syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa ja kootaan hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Palola, STM, p. 02951 63595

palvelualuejohtaja Sari Nyberg, Helsingin Diakonissalaitos, Vamos palvelut, p. 050 502 7544

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanke

Vamos-palvelut